thuộc quyền sở hữu  của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BÌNH MINH ANH.